Cơ hội làm việc khi tốt nghiệp

Cơ hội làm việc khi tốt nghiệp

Mục tiêu đào tạo của Chương trình MDE nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Các học viên chương trình MDE sẽ được trang bị các tri thức bao quát về các lĩnh vực phân ...

Tốt nghiệp và cấp bằng

Tốt nghiệp và cấp bằng

Yêu cầu tốt nghiệp
Để nhận được Bằng Thạc sỹ Kinh tế phát triển, học viên phải đáp ứng các điều kiện như sau:
Hoàn thành tất cả các môn học với điểm số tối thiểu là 5,0;
Bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ ...

Khung chương trình MDE

Khung chương trình MDE

Kỳ 1:
Gồm 03 môn học (10 tín chỉ (t/c):
1. Tiếng Anh (3 t/c)
2. Toán và thống kê cơ bản trong kinh tế (3 t/c)
3. Kinh tế học (4 ...

Tổng quan chương trình MDE

Tổng quan chương trình MDE

Chương trình MDE đào tạo  theo hình thức tập trung toàn phần tại Việt Nam, các môn học được giảng dạy theo tín chỉ, loại hình đào tạo chính quy.  Toàn bộ chương trình được thực hiện chính thức trong 02 (hai) năm ...

Sự kiện nổi bật

Tuyển sinh Cao học khóa 26, Đợt 1

Tuyển sinh Cao học khóa 26, Đợt 1

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh Năm 2019-Đợt 1, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển
Việt Nam–Hà Lan (MDE), Khóa 26, Niên khóa 2019 – 2021