Chương trình » Điều kiện dự thi

  • Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có thể thi tuyển vào Chương trình thạc sĩ kinh tế (MDE) nếu đáp ứng các điều kiện sau:

    – Ứng viên có bằng đại học của các trường Đại học khối kinh tế hoặc các khoa kinh tế của các trường Đại học ngoài khối kinh tế.

    – Ứng viên có bằng đại học ngoài khối ngành kinh tế phải có chứng chỉ chuyển đổi do cơ sở đào tạo Sau Đại học các trường khối kinh tế tổ chức.