Chương trình » Phương thức xét tuyển

  • Sau khi nộp hồ sơ tuyển sinh và được Hội đồng tuyển sinh đánh giá đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh sẽ tham gia thi hai vòng:

    • Vòng 1: Thi viết bằng tiếng Anh. Nội dung thi tổng hợp các môn Kinh tế học, tiếng Anh và Toán kinh tế cơ sở.

    Các thí sinh đạt yêu cầu (từ điểm 50/100 trở lên) sẽ được xếp hạng từ trên xuống để chọn ứng viên cho Vòng 2.

    • Vòng 2: Phỏng vấn. Mục đích là nhằm đánh giá khả năng về trình bày và giao tiếp bằng tiếng Anh của thí sinh thông qua phỏng vấn trực tiếp những người đã được chọn từ Vòng 1.

    Các thí sinh đạt yêu cầu trong Vòng 2 sẽ được xếp hạng từ trên xuống theo tổng số điểm của cả hai vòng. Hội đồng Tuyển sinh sẽ xét chọn căn cứ vào chỉ tiêu đã phê duyệt và ra quyết định cuối cùng về số thí sinh trúng tuyển. Danh sách thí sinh xét tuyển được công bố trên cổng thông tin (tại http://thacsikinhte.edu.vn).