Giới thiệu » Chương trình Thạc sĩ QTKD

 • GIỚI THIỆU
  CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
   
  Mục tiêu: Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh hướng tới đào tạo các chuyên gia thực hành trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tổng hợp ở các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động có thu.
  Kiến thức: Trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về tổ chức kinh doanh, nắm vững những công cụ và kỹ năng nghiệp vụ quản trị hiện đại, biết vận dụng kiến thức đã học vào việc hoạch định chiến lược kinh doanh, tổ chức, điều hành hoạt động doanh nghiệp, tổ chức hiệu quả. Được thiết kế với 60 tín chỉ trong đó có 18 tín chỉ là các môn cơ sở và cơ sở ngành, 32 tín chỉ là các môn chuyên ngành và 10 tín chỉ luận văn tốt nghiệp. Kiến thức đào tạo mang tính hiện đại và có học phần tự chọn nên đáp ứng bốn xu hướng nâng cao trình độ cho học viên.
  Kỹ năng: Học viên được cung cấp các kỹ năng phân tích, nghiên cứu, đánh giá và dự báo những thay đổi của môi trường hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết sách chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong dài hạn, có khả năng ứng dụng các lý luận, phát huy các kinh nghiệm của bản thân và hình thành các kỹ năng cần thiết trong việc phân tích và xử lý các tình huống quản trị trong kinh doanh.
  Đội ngũ giảng dạy: Nhà trường kết hợp giữa các Giáo sư, Tiến sĩ giảng dạy tại các trường đại học, các chuyên gia nghiên cứu & sản xuất tại học viện và các chuyên gia làm việc tại các Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.
  Thời gian đào tạo: 02 năm (03 học kỳ học tập và 01 học kỳ nghiên cứu viết luận văn); thời gian học vào buổi tối hoặc ngày thứ 7, ngày chủ nhật.
  Học phí đào tạo: 10.000.000 đồng/01 học kỳ (không thu thêm bất kỳ kinh phí nào khác).
  Cam kết đào tạo: Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội, cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia tham mưu cho lãnh đạo trong kinh doanh, là cơ sở cán bộ nguồn về nghề giám đốc (CEO) tại các doanh nghiệp, có thể đảm nhận trưởng bộ môn các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giảng viên, giảng viên chính trong các trường đại học thuộc ngành quản trị kinh doanh và là các cán bộ nghiên cứu khoa học. Học viên có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực kinh tế và tiếp tục làm NCS ở trong và ngoài nước thuộc chuyên ngành kinh tế.
  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  Phòng truyền thông: Phòng  206 – 207 số 306B Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN
  Điện thoại: 0943116845; 02432000268
  Email: tuyensinh@pet.edu.vn