TRANG CHỦ | Thông báo - Tuyển sinh

 • LỊCH ÔN THI ĐẦU VÀO CAO HỌC ĐỢT 1 KHÓA 25 NĂM 2018

 • LỊCH ÔN THI, THI ĐỢT 1 KHÓA 25 NĂM 2018
  CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC VIỆT NAM – HÀ LAN
   
  1. Thời gian học:
  Thời gian học: từ ngày 22/05/2018 đến 14/06/2018.
  +  Học buổi tối hàng tuần: từ 18h30 đến 21h00.
  +  Học Thứ Bảy, Chủ Nhật: sáng từ 8h30-11g00, chiều từ 14g00-16h30
  Mọi chi tiết xin liên hệ theo số: 0943 116 845
  2. Lịch học ôn:
         
  THỨ BA THỨ NĂM THỨ BẢY-CHỦ NHẬT
  Ngày,  tháng Môn học Ngày,  tháng Môn học Ngày,  tháng   Môn học
  22/05 KT học 24/05  Toán Chiều09/06 Anh văn
  29/05  KT học 31/05 Toán Sáng10/06  Toán
  05/06  KT học 07/06 Toán Chiều10/06 KT học
   

Bài viết liên quan

Tuyển sinh Cao học khóa 26, Đợt 1

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh Năm 2019-Đợt 1, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển
Việt Nam–Hà Lan (MDE), Khóa 26, Niên khóa 2019 – 2021

Tuyển sinh Cao học khóa 25, Đợt 1

Căn cứ vào Thông báo tuyển sinh số 73/TB-ĐHKTQD, ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tuyển sinh ...