TRANG CHỦ | Thông báo - Tuyển sinh

 • Tuyển sinh Cao học khóa 25, Đợt 1

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
  Số: 73/TB-ĐHKTQD
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  Hà Nội, ngày 22 tháng 1  năm 2018
   
  THÔNG BÁO
  V/v: Tuyển sinh Đợt 1, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam–Hà Lan,
  Khóa 25, Niên khóa 2018 – 2020
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (viết tắt là ISS) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Erasmus, Hà Lan, tuyển sinh khóa 24, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan (gọi tắt là Chương trình MDE)  ĐỢT 1 năm 2018 như sau:
     1. Mục tiêu đào tạo
  Mục tiêu đào tạo của Chương trình MDE nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Các học viên chương trình MDE sẽ được trang bị các tri thức bao quát về các lĩnh vực phân tích kinh tế, tài chính, chính sách, tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, các thị trường tài chính, kỹ năng phân tích kinh tế ứng dụng, các kỹ năng độc lập nghiên cứu và tư duy lãnh đạo sáng tạo trong môi trường nền kinh tế và thế giới thay đổi năng động. Ngoài ra, chương trình MDE cũng được thiết kế nhằm trang bị các kỹ năng nghiên cứu cần thiết cho các ứng viên tốt nghiệp có khả năng tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ kinh tế, chính sách công ở các trường đại học nước ngoài.
   2. Ngành đào tạo: Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Phát triển.
  3. Đối tượng đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế. Nếu bằng tốt nghiệp đại học không thuộc khối kinh tế (khối kỹ thuật, y dược, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, …) phải có chứng chỉ chuyển đổi do cơ sở đào tạo Sau Đại học các trường khối kinh tế cấp.
  4. Tổ chức đào tạo
  - Hình thức đào tạo: Chính quy
   - Thời gian đào tạo: Khóa học được tổ chức trong 24 tháng (kể cả thời gian làm luận văn), học ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần hoặc hai ngày cuối tuần.
  5. Hình thức và môn thi tuyển:
  - Hình thức tuyển sinh: Thi viết và phỏng vấn
  Các môn thi viết: Thi ba (03) môn, gồm có: Tiếng Anh, Kinh tế học và Toán Kinh tế cơ sở.
  6. Bằng cấp
  Học viên tốt nghiệp khóa học sẽ được cấp bằng Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Phát triển. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học KTQD (Việt Nam) cấp và Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (ISS) thuộc Đại học Erasmus (Hà Lan) cấp giấy xác nhận tham gia Chương trình MDE.
  7. Lệ phí tuyển sinh và học phí
  - Lệ phí tuyển sinh cho mỗi thí sinh: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn). Lệ phí được đóng khi thí sinh nộp hồ sơ thi tuyển. Lệ phí tuyển sinh đã bao gồm lệ phí hồ sơ và lệ phí thi tuyển. Lệ phí được thu khi nộp hồ sơ và không hoàn lại.
  - Lệ phí ôn tập: 3.200.000 đồng/ 03 môn ( Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)
  - Học phí trọn gói toàn khóa học95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng chẵn).
  8. Kế hoạch tuyển sinh đợt 1 năm 2018:
  8.1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh:       
  Thời gian phát hành hồ sơ Từ 26/02/2018 Tại Phòng 206, số 306B Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
  Thời gian nhận hồ sơ Từ 26/02/2018 đến 08/06/2018
  8.2. Thời gian ôn thi và học bổ sung kiến thức:
  Thời gian học ôn thi Từ 10/05/2018 đến 10/06/2018 Tại phòng 4.5, tầng 4, Nhà 10, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
  Thời gian học bổ sung kiến thức Từ 08/05/2018 đến 10/06/2018
  8.3. Thời gian và địa điểm thi:
  Thời gian tuyển sinh Sáng ngày 16/06/2018 - Nghe phổ biến quy chế thi
  - Thi môn Kinh tế học và Tiếng Anh
  Chiều ngày 16/06/2018 Thi môn Toán kinh tế
  Ngày 17/06/2018 Phỏng vấn
  Địa điểm thi Viện Chính sách Công và Quản lý, trường ĐH Kinh tế Quốc dân
  9. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
  1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu thông dụng hiện hành, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú;
   2. Đơn đăng ký dự thi theo mẫu quy định;
   3. Bản sao công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học. Trường hợp các sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ cấp bằng thì cần có giấy xác nhận tốt nghiệp và bổ sung bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp khi nhập học;
  4. Bốn ảnh cỡ 3×4. Phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin của thí sinh: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh;
  5. Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có).
  10. Thông tin chi tiết liên hệ tại:
  Địa điểm thu hồ sơ:
  Phòng 207, số 306 B, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
  Điện thoại: 024 32 000 268; 024 22 136 960; 0972832356; Hotline: 0943116845
   
  Nơi nhận:
  ·         Các doanh nghiệp và tổ chức xã hội;
  ·         Các ứng viên và người quan tâm;
  ·         Lưu TH, Viện CSC & QL.
   
  HIỆU TRƯỞNG Đã ký
   
  GS. TS. Trần Thọ Đạt
   
   
   
   
   

Bài viết liên quan

Tuyển sinh Cao học khóa 26, Đợt 1

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh Năm 2019-Đợt 1, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển
Việt Nam–Hà Lan (MDE), Khóa 26, Niên khóa 2019 – 2021