TRANG CHỦ | Thông báo - Tuyển sinh

 • Tuyển sinh Cao học khóa 25, Đợt 2

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
  VIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ QUẢN LÝ
  Số 18/TB – V.CSC&QL
  V/v: “Tuyển sinh Chương trình MDE khóa 25 Đợt 2, năm 2018”
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
  THÔNG BÁO
  V/v Phối hợp tuyển sinh Đợt 2 năm 2018
  Khoá 25, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan
   

  Căn cứ vào Thông báo tuyển sinh số 1061/TB-ĐHKTQD, ngày 08 tháng 08 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tuyển sinh Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan Khóa 25 (gọi tắt là MDE25), Đợt 2, năm 2018 và được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Chính sách Công và Quản lý – đơn vị tổ chức và thực hiện đào tạo Chương trình MDE – sẽ phối hợp với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Công nghệ trong hoạt động quảng bá tuyển sinh và thu nhận hồ sơ tuyển sinh cho Tuyển sinh Đợt 2, năm 2018 của Chương trình MDE. Nội dung cụ thể như sau:
  1. Ngành đào tạo:
  • Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển.
  2. Mục tiêu đào tạo:
  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ quản lý và ngoại ngữ tốt đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế.
  • Các học viên chương trình MDE sẽ được trang bị tri thức bao quát về các lĩnh vực phân tích kinh tế, tài chính, chính sách, quỹ đầu tư, thị trường tài chính, kỹ năng phân tích kinh tế ứng dụng, kỹ năng độc lập nghiên cứu…
  3. Hình thức và thời gian đào tạo:
  • Hình thức đào tạo: Chính quy.
  • Thời gian đào tạo: 2 năm. ( Học ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần hoặc hai ngày thứ bảy và chủ nhật)
  4. Hình thức và môn thi tuyển:
  • Hình thức tuyển sinh: Thi viết và Phỏng vấn.
  Các môn thi viết: Thi ba (03) môn, gồm có Tiếng Anh, Kinh tế học và Toán Kinh tế cơ sở.
  5. Đối tượng đào tạo:
  • Có bằng đại học thuộc khối kinh tế.
  • Nếu bằng đại học không thuộc khối Kinh tế, thí sinh phải học chuyển đổi hoặc có chứng chỉ chuyển đổi do cơ sở đào tạo sau đại học các trường khối Kinh tế cấp.  
  6. Bằng cấp:
  • Học viên được cấp bằng Thạc sĩ Kinh tế do Trường đại học Kinh tế Quốc dân cấp.
  • Viện nghiên cứu Xã hội Quốc tế (ISS) thuộc Đại học Erasmus (Hà Lan) cấp giấy xác nhận tham gia đào tạo Chương trình  MDE.
  7. Lệ phí tuyển sinh và học phí:
  • Lệ phí tuyển sinh: 1.200.000 đồng. (Một triệu hai trăm ngàn đồng). Lệ phí đã bao gồm lệ phí tuyển sinh, thụ lý hồ sơ & hồ sơ. Lệ phí được thu khi nộp hồ sơ và không hoàn lại.
  • Lệ phí ôn tập: 3.200.000 đồng/03 môn (Ba triệu hai trăm nghìn đồng)
  • Học phí trọn gói toàn khóa học: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng)
  8. Kế hoạch tuyển sinh:
  8.1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh:
  Thời gian phát hành hồ sơ Từ 20/08/2018
  Tại Phòng 206, số 306B Kim Mã –
  Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội.
  Thời gian nhận hồ sơ
  Từ 22/08/2018
   đến 30/11/2018

  8.2. Thời gian và địa điểm thi:Thi 01 ngày thứ Bảy
  Thời gian thi tuyển sinh Sáng ngày 08/12/2018 Thi viết gồm 2 bài thi:
  (1) Bài thi kiến thức tổng quát: Toán + Kinh tế học;
  (2) Bài thi Tiếng Anh
  Chiều ngày  08/12/2018 Phỏng vấn: Theo quy định của Chương trình
  Địa điểm thi Viện Chính sách Công và Quản lý, Trường ĐH KTQD
  9. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học:
  Công bố kết quả tuyển sinh 12/2018
  Nhập học và khai giảng 12/2018
  10. Hồ sơ dự tuyển: Bao gồm
   (1) Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh đóng dấu giáp lai và có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú); (2) Đơn đăng kí dự thi theo mẫu; (3) Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm (có công chứng) hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp (bổ sung bằng tốt nghiệp có công chứng khi nhập học); (4) 4 ảnh cỡ 3x4.
  11. Thông tin chi tiết liên hệ tại:
  Địa điểm thu hồ sơ:
  Phòng 206, số 306 B, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
  Điện thoại: 024. 32000268; 024.22136960; 0972832356;  Hotline: 0943116845
  Website: http://thacsikinhte.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/kenhthongtintuyensinhtoanquoc
   
  Nơi gửi:
  • Các doanh nghiệp và tổ chức xã hội;
  • Các ứng viên và người quan tâm;
  • Trường TCN KT và CN;
  • Lưu V.CSC&QL.
  VIỆN TRƯỞNG
   
   
   
  PGS. TS. GIANG THANH LONG
   

Bài viết liên quan

Tuyển sinh Cao học khóa 26, Đợt 1

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh Năm 2019-Đợt 1, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển
Việt Nam–Hà Lan (MDE), Khóa 26, Niên khóa 2019 – 2021

Tuyển sinh Cao học khóa 25, Đợt 1

Căn cứ vào Thông báo tuyển sinh số 73/TB-ĐHKTQD, ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tuyển sinh ...